Mere grøn viden og rådgivning til kirkegårde

Kirkegårdene står over for store udfordringer, blandt andet en strammere økonomi og krav om mere effektiv drift. Der er hjælp at hente hos Skov & Landskab, som igen i år tilbyder kirkegårdene særlige Videnblade og abonnement på Videntjeneste. 

Der er mange interesser at tage hensyn til, når man driver en kirkegård. Den skal først og fremmest være en værdig ramme om begravelser og fungere som støttende rum for sorg og minder. Kirkegården skal også være sikker at færdes på og tilgængelig for alle i al slags vejr, uanset alder og eventuelle handicap.

Store udfordringer
Kirkegårdene står over for store udfordringer, der har konsekvenser langt frem i tiden. En af udfordringerne er det ændrede begravelsesmønster og behovet for udviklingsplaner. En anden er nye myndighedskrav og det faktum, at brugernes ønsker er mere forskellige end tidligere. En tredje stor udfordring er de stigende krav om økonomisk effektivitet og bæredygtige løsninger i driften.

 

Formidling via Videntjeneste

Skov & Landskab formidler viden til fagfolk via Videntjenesten for Park og Landskab . Kernen er korte artikler - Videnblade, der beskriver hvert emne kort og overskueligt.

 

Læs f.eks. om nye kneb mod ukrudtsbekæmpelse eller hvilke planter der kan afløse de mange syge buksbom rundt omkring på kirkegårdene.

 

Herudover følger rådgivning via mail og telefon fra vores eksperter i f.eks. plantesygdomme, pleje og etablering af plantninger samt ukrudtsbekæmpelse. Se eksempler på spørgsmål og svar.

 

Et abonnement omfatter: 

§  Adgang til mindst 600 Videnblade og rapporter på www.videntjenesten.dk

§  Cirka 40 nye Videnblade om året hvoraf mindst 5 handler specifikt om kirkegårde

§  Gratis telefonrådgivning hos Skov & Landskabs eksperter

§  Mulighed for at stille spørgsmål og få svar på mail

§  Rabat på Skov & Landskabs arrangementer

Et abonnement koster normalt 2.500 kr. pr. år. Videntjenesten for Park og Landskab har for tiden cirka 600 abonnenter inklusiv 20 kirkegårde.

Særligt tilbud til provstierne
Skov & Landskab kan nu tilbyde et abonnement med stor rabat til provstierne, der kan tegne et fælles abonnement for alle sine kirkegårde for 9.800 kr. pr. år. Små provstier med op til 10 kirkegårde kan abonnere for 5.000 kr. pr. år.

 

Der er altså penge at spare. Et provsti med 20 kirkegårde vil eksempelvis under de almindelige abonnementsvilkår skulle betale 50.000 kr. Abonnementet gælder fra den 1. januar 2013. Hvis I tilmelder jer nu, kan I få resten af 2012 gratis.

 

Kontakt abonnementssekretær Jette Alsing Larsen på tlf. 3533 1783, hvis I ønsker at tegne et abonnement for 2013.