Kirkegårde - alt samlet på ét websted

Velkommen til altomkirkegaarde.dk.
Her kan du finde en bred vifte af forskelligt materiale om forvaltning af kirkegårde.

Siden indeholder kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde og praktisk håndbog i kirkegårdsdrift.
Du kan downloade en plejeplanskabelon og finde en trin- for trin- vejledning i, hvordan man
udarbejder en arbejdsplan.

Fremover vil alt materiale om kirkegårdsdrift blive samlet her, og du kan finde oplysninger om uddannelsesaktiviteter, links til retsregler, vejledninger og andet materiale af betydning for kirkegårdsdriften.

Links: Kirkeministeriet: www.km.dk

           GIAS-centret: https://viborgstift.dk/stiftet/gias 

Kirkegårdene skal fremtidssikres

Den daglige drift sikrer, at kirkegårdene fungerer og beholder deres karakter. Men det er også nødvendigt at udvikle anlæggene, så de passer til behov og forudsætninger, f.eks. nye ønsker til gravstedstyper og strammere budgetter. Det kræver langsigtede udviklingsplaner, der sætter fokus på værdier, udfordringer, behov og mål. Nu er der hjælp og inspiration at hente på hjemmesiden www.kirkegaardsudvikling.dk. Her præsenteres en model for arbejdet med udviklingsplanen, suppleret med uddybende faktasider og eksempler på planer. Hjemmesiden udspringer af projektet ’Grønne udviklingsplaner’ i regi af PartnerLandskab. Projektet er gennemført af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning i samarbejde med Forening af Danske Kirkegårdsledere, Landsforeningen af Menighedsråd, Danske Arkitektvirksomheder og Dansk Golfunion.

Kirkeministeriet har udsendt nyhedsbrev nr. 36. Nyhedsbrevet kan findes under menupunktet Nyhedsbreve, og handler om folkekirkens tiltag vedrørende…

Læs mere

Udvalget om kirkegårde

Udvalget om kirkegårde blev oprettet i 2014, og det har udsendt sin første årsberetning. I den fastslår udvalget, at den første og største opgave har været at drøfte kriterierne for vurdering og kategorisering af kirkegårdene.

Der skal nemlig tages flere forskellige hensyn i arbejdet - f.eks. kirkegårdenes autencitet, originalitet og integritet i samspil med en række andre kriterier.

Udvalgets funktion er, at det i stiftsøvrighedens sager om kirkegårds-nedlæggelse skal afgive en udtalelse. I den forbindelse vil kirkegården blev kategoriseret i en af tre kategorier:

1) Umistelige kirkegårde

2) Bevaringsværdige kirkegårde

3) Andre kirkegårde

Hvis udvalget har kategoriseret en kirkegård som umistelig, kan den ikke nedlægges.

Udvalget om kirkegårde har fire medlemmer:

Seniorforsker, museumsinspektør Ulla Kjær (formand)

Landskabsarkitekt, MAA Marianne Levinsen

Landskabsarkitekt, redaktør Annemarie Lund

Landskabsarkitekt, MAA Susanne Wagner

Orientering om udvalget om kirkegårde samt vejledning om forelæggelse af sager for udvalget

Årsberetning 2021

Årsberetning 2020

Årsberetning 2019

Årsberetning 2018

Årsberetning 2017

Årsberetning 2016

Årsberetning 2015