Plejeplanlægning

Til brug for plejeplanlægningen findes opslagene fra 'Kvalitetsbeskrivelser for Kirkegårde' som plejeplansskemaer, hvor kirkegården kan tilføje oplysninger mv. Skemaerne kan hentes på disse sider og bruges i det lokale arbejde med plejeplanen.

Fra de seks menuer kan menighedsråd og medarbejdere udvælge skemaer med de elementer, generelle opgaver, særlige anlæg og ydelser, som indgår i kirkegårdens plejeplan. Skemaerne gemmes på den lokale pc eller netværk, hvorfra de kan tilpasses og udbygges til de lokale behov.

Der er desuden mulighed for at hente en forside til plejeplanen med indholdsfortegnelse og plads til målsætning.