Arbejdsplaner

Arbejdsplaner er en vigtig del af tilrettelæggelsen af det praktiske arbejde på kirkegården. Arbejdsplanen er bindeleddet mellem målsætningerne i plejeplanen og den praktiske udførelse af arbejdet. Arbejdsplanen skal give svar på tre spørgsmål:

• Hvad gør vi?
• Hvordan gør vi?
• Hvornår gør vi det?

Arbejdsplanen er et redskab, som hjælper med at få overblik over de konkrete arbejdsopgaver i kirkegårdens drift og med at planlægge udførelsen af dem.

At arbejde med arbejdsplanlæning behøver ikke at betyde, at det praktiske arbejde skal nytænkes. Til en vis grad vil det være en nedskrivning og systematisering af det, man allerede gør på den enkelte kirkegård. Omfang og udformning af arbejdsplanen vil afhænge af behovet på den enkelte kirkegård.

At lave arbejdsplanen
Arbejdet med arbejdsplanen og arbejdsplanlægningen kan gøres på mange måder. For at gøre det nemmere er håndbogen ’Praktisk håndbog i Kirkegårdsdrift’ udgivet. Håndbogen suppleres af vejledningen ’Arbejdsplanen trin for trin’ her på siden, samt af arbejdsplansskemaer fra håndbogen, som findes i menuen ’Arbejdsplanlægning’ på medarbejdernes indgang.

Arbejdet med plejeplanen er en del af medarbejdernes tilrettelæggelse af det praktiske arbejde og involverer i udgangspunktet ikke menighedsrådet.