Arbejdsplanlægning

Som hjælp til arbejdet med arbejdsplanen findes opslagene fra 'Praktisk håndbog i kirkegårdsdrift' som skemaer, hvor kirkegården kan tilføje oplysninger mv. Arbejdsplansskemaerne findes på indgangen for medarbejdere.