Praktisk håndbog i kirkegårdsdrift

’Praktisk Håndbog i Kirkegårdsdrift’ behandler driftsopgaven ud fra, hvordan man udfører pleje og vedligeholdelse på kirkegården. Håndbogen er en generel reference for beskrivelsen af arbejdsopgaverne, og giver fælles systematik og begreber. Håndbogen kan bruges som grundlag for arbejdet med arbejdsplaner, eller som opslagværk i den daglige drift.

Håndbogen suppleres af håndbogen ’Kvalitetsbeskrivelser for Kirkegårde’, der beskriver forskellige mål for kirkegårdens elementer.

I håndbogen opdeles arbejdsopgaverne i standardopgaver, som normalt skal udføres rutinemæssigt, og ekstraopgaver, som kun skal udføres i visse tilfælde. Angivelsen af opgaver og antal udførelser er kun vejledende, da forholdene på kirkegårdene ikke er ens, og forandrer sig fra år til år.

Hent 'Praktisk Håndbog i Kirkegårdsdrift'. Bogen kan også købes i papirudgave gennem Academic Books.