Plejeplanlægning

Som hjælp til arbejdet med plejeplanen findes opslagene fra 'Kvalitetsbeskrivelser for Kirkegårde' som skemaer. Skemaerne kan hentes og bruges ved at klikke på dem og gemme dem på computeren, hvorefter kirkegården kan tilføje oplysninger mv.
Standardskemaerne findes på indgangen for menighedsråd under menupunktet "Plejeplanlægning".