Arbejdsplanlægning

Til brug for arbejdsplanlægningen findes opslagene fra ’Praktisk Håndbog i Kirkegårdsdrift' som arbejdsplansskemaer, hvor kirkegården kan tilføje oplysninger mv. Skemaerne kan hentes på undersiderne til denne side og bruges i det lokale arbejde med arbejdsplanen.

Fra de fem undersider kan medarbejdere udvælge skemaer med de elementer, generelle opgaver og ydelser, som indgår i kirkegårdens arbejdsplan. Skemaerne gemmes på den lokale pc eller netværk, hvorfra de kan tilpasses og udbygges til de lokale behov.

Der er desuden mulighed for at hente en forside til arbejdsplanen med plads til overordnede bemærkninger og indholdsfortegnelse.