Grå og sammensatte elementer

Her findes arbejdsplansskemaerne for grå og sammensatte elementer. Skemaerne er ordnet efter arealtyper. Rul ned over siden, eller klik på den ønskede arealtype i listen for at komme til den.

Klik på billederne for at hente arbejdsplansskemaerne. Vælg gem for at hente og gemme skemaet. Herefter kan skemaet redigeres som kirkegårdens egen arbejdsplan.

Belægninger

Bygværker

Terræninventar

Gravstedselementer

Der er ikke udfærdiget standard arbejdsskemaer for gravstedselementer. Ledige gravsteder arbejdsbeskrives med de relevante grønne eller grå elementer. Individuelle gravsteder i brug beskrives med arbejdsbeskrivelser for de relevante ydelser, hvis der er truffet aftale om disse.

Kulturhistoriske elementer