Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde

Håndbogen ’Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde’ behandler driftsopgaven ud fra, hvad man gerne vil opnå på kirkegården. Håndbogen er en generel reference for beskrivelsen af mål for tilstandene på kirkegårdene, og giver fælles systematik og begreber.

I kvalitetsbeskrivelserne opdeles kirkegårdsarealet i en række arealtyper. Indenfor hver arealtype er elementer som græsplæne eller fritvoksende træer. For at kunne beskrive kirkegårdens drift fuldstændigt er elementerne suppleret med generelle opgaver, særlige anlæg samt ydelser.

'Kvalitetsbeskrivelser for Kirkegårde' suppleres af håndbogen 'Praktisk Håndbog i Kirkegårdsdrift'. Håndbogen beskriver udførelsen af arbejdsopgaverne, der knytter sig til kvalitetsbeskrivelserne.

Se og hent 'Kvalitetsbeskrivelser for Kirkegårde'. Bogen kan også købes i papirudgave gennem Academic books.