Drifts- og ressourcestyring

Driftsstyring handler om at planlægge og arbejde systematisk med de daglige opgaver på kirkegården, herunder at indsamle relevante informationer om drift og anlæg for at kunne planlægge, prioritere og optimere. Målet er at skabe overblik, planlægge og undgå tilfældige løsninger – og på den måde få mest muligt ud af ressourcerne. Pleje- og arbejdsplaner er et vigtigt grundlag for driftsstyringen.

Ressourcestyring er den del af driftsstyringen, som handler om at holde styr på ressourceforbrug og omkostninger. Den vigtigste ressource i kirkegårdsdriften er arbejdstimer. Herudover kommer brug af maskiner, materialer mv.

Hvordan drifts- og ressourcestyringen gribes an, vil være forskellig fra kirkegård til kirkegård. På små kirkegårde har graveren ofte en direkte viden om driften, som kan overflødiggøre en del af de registreringer, som er nødvendige på større kirkegårde.

Overblikket fra driftsstyringen kan være nyttigt, hvis man skal samarbejde med andre kirkegårde om driften, eller hvis driftsopgaven eller omkostningerne skal dokumenteres. Læs mere om drifts- og ressourcestyring under menuen 'Drifts- og ressourcestyring', eller hent folderen 'Driftstyring på kirkegårde'.