Grøn viden på vej til kirkegårdene

Kan man bruge klipperobotter til græsset? Hvordan er trenden i urnegravsteder? Hvad skal man gøre med de utallige tomme gravsteder? Spørgsmål er der nok af, og snart får kirkegårdene en helt ny mulighed for at få svar. Skov & Landskab starter en særlig udgave af sin Videntjeneste, der passer til kirkegårdenes behov. Det sker i samarbejde med Kirkeministeriet og en række organisationer. Kirkeministeriets Fællesfond er med til at betale opstarten.

 

Få svar

Videntjenesten for Park og Landskab giver adgang til en stor pulje af viden om drift og pleje, for eksempel ukrudtsbekæmpelse, pleje af træer og græs og planlægning af grønne områder. Hvert emne beskrives overskueligt i et Videnblad på to sider. Samtidig kan kirkegårdene trække på alle Skov & Landskabs rådgivere, der svarer på spørgsmål på mail og telefon.

Alt dette er samlet på www.videntjenesten.dk, hvor der ligger næsten 600 Videnblade. De giver grundlæggende grøn viden, der også gælder for kirkegårdene. Du kan allerede nu smugkigge på www.videntjenesten.dk og læse korte referater af Videnbladene. Videntjenesten udgiver cirka 40 nye Videnblade hvert år, og mindst fem af dem handler fremover om kirkegårdsemner.

 

Abonnement med rabat

Skov & Landskab har sammensat et særligt tilbud, hvor provstiet kan tegne et fælles abonnement på Videntjenesten for alle sine kirkegårde for 9.800 kr. pr. år. Små provstier med op til 10 kirkegårde kan abonnere for kun 5.000 kr. pr. år.

Provstiet betaler abonnementet og sørger for, at kirkegårdene har adgang til Videntjenesten på internettet. Hvis provstiet for eksempel har 20 kirkegårde, svarer prisen til 490 kr. pr. kirkegård. Normalprisen er 2.500 kr. pr. kirkegård, så der er 80 procent at spare.

 

Få mere at vide

Alle provstier får et brev om Videntjenesten før deres møder i juni. Det giver mulighed for at tage Videntjenesten med på budgetsamrådsmøderne i september. Man kan også få mere at vide hos Karen Sejr på tlf. 3533 1784 eller ksp@remove-this.life.ku.dk. Hun er redaktør for Videntjenesten for Park og Landskab og tager sig af den særlige ordning for kirkegårdene.

Læs mere om Videntjenesten for Park og Landskab på www.videntjenesten.dk.