Driftsvenlighed

Driftsvenlighed er, når driftsindsatsen er mindst mulig, og resultatet stadig bliver godt, eller når der er balance mellem resultatet på kirkegården og ressourceforbruget. Driftsvenlighed er ikke en modsætning til smukke, funktionelle anlæg.

På kirkegården bestemmes driftsvenligheden af behovet for indgreb i forhold til elementerne, samt af hvor teknisk svært det er at udføre disse indgreb. Her spiller f.eks. arbejdsmiljøhensyn og miljøhensyn også ind, ligesom hensynet til kirkegårdens funktion og æstetik. Det kan være i forhold til tilgængelighed for gangbesværede eller det særlige hensyn til gravstedsbesøgende, som gælder for arbejdet på kirkegården.

Driftsvenligheden afhænger af, hvor mange og hvilke elementer der er på kirkegården, deres alder, og hvor komplekse indgrebene er. Kirkegårdens overordnede indretning og maskinpark har også betydning for den overordnede driftsvenlighed.

Ansvaret for og viden om driftsopgaven ligger hos kirkegårdens medarbejdere, mens menighedsrådet har det overordnede ansvar for, at kirkegårdens indretning er driftsvenlig, og at maskinparken mv. er hensigtsmæssig, dvs. at forholdene giver mulighed for en fornuftig drift.