Pleje- og arbejdsplaner

Pleje- og arbejdsplaner er kortsigtede planer for driften og et vigtigt grundlag for driftsstyringen.

Plejeplanen er bindeleddet mellem de overordnede mål og det daglige arbejde. Her besluttes, hvordan kirkegården skal se ud, og hvilke konkrete mål der er for kirkegårdens udseende. Dermed bliver plejeplanen også et bindeled mellem menighedsråd og medarbejdere.

Arbejdsplanen er bindeleddet mellem plejeplanen og tilrettelæggelsen af det praktiske arbejde på kirkegården. Her beskrives de arbejdsopgaver, der skal udføres for at nå målene for kirkegården. Arbejdsplanen er et arbejdsredskab for medarbejderne.

To håndbøger
Som hjælp til arbejdet med driftsstyringen og beskrivelsen af driftsopgaven har Kirkeministeriet fået udarbejdet to håndbøger i samarbejde med Foreningen af Danske Kirkegårdsledere og Skov & Landskab ved Københavns Universitet. Begge håndbøger indeholder standardbeskrivelser, som er en hjælp i driftsstyringen, og som skal tilpasses forhold og målsætninger på de enkelte kirkegegårde.

'Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde' beskriver kirkegårdens tilstand og er en støtte til arbejdet med plejeplanen.

'Praktisk håndbog i kirkegårdsdrift' beskriver de arbejdsopgaver, som knytter sig til pleje og vedligeholdelse. 'Praktisk håndbog i kirkegårdsdrift' støtter især arbejdsplanlægningen. Læs mere om håndbøgerne under henholdsvis 'Plejeplaner' og 'Arbejdsplaner'.